top of page

Politica de utilizare Cookie-uri

1. Politica de utilizare Cookie-uri
Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de EMC South Central Europe SRL, denumita in continuare The Network.

 

2. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

 

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile The Network pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, tipurile de servicii sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

 

4. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

 

5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului

 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

 • Cookie-uri de inregistrare

 • Cookie-uri pentru publicitate

 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

 

 

6. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

7. Stergerea Cookie-urilor
In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

 

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.

 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.

 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).

 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de 'analytics' – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

 

 

9. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.
Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

 

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelorpersonale de acces.

 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.
Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

10. Linkuri utile
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Cookie Policy

1. Cookie Usage Policy
This policy applies to cookies and webpages operated by EMC South Central Europe SRL, hereinafter referred to as The Network

2. What are Cookies?
The cookie is a small file of letters and numbers that will be stored on your computer, mobile terminal or other equipment of a user accessing the Internet. The cookie is installed by a browser-based browser (like Internet Explorer, Chrome) and is completely "passive" (it does not contain software, viruses or spyware and can not access the information on the user's hard drive) .

3. What are Cookies used for?
These files make it possible to recognize the user's terminal and present the content in a relevant way, adapted to the user's preferences. Cookies provide users with an enjoyable browsing experience and support The Network's efforts to provide user-friendly services: ex: - Online privacy preferences, relevant service or relevant advertising. They are also used to prepare aggregated anonymous statistics to help us understand how a user benefits from our web pages, allowing us to improve their structure and content, excluding personal identification of the user.

4. What Cookies Do We Use?
We use two types of cookies: per session and fixed. The latter are temporary files that remain in the user's terminal until the end of the session or the closure of the application (the web browser). Fixed files remain on the user's terminal for a while in the Cookie's parameters or until they are deleted manually by the user.

5. How are cookies used by this site?
A visit to this site may place cookies for purposes of:

 • Site performance cookies

 • Visitor analysis cookies

 • Recording cookies

 • Cookies for advertising

 • Advertiser cookies


6. Does Cookies contain Personal Data?
Cookies themselves do not require personal information to be used and, in most cases, do not personally identify Internet users. Personal data collected through the use of Cookies can only be collected to facilitate certain user functions. Such data is encrypted in a way that makes unauthorized persons access to them.

7. Delete Cookies
Generally, an application used to access web pages allows you to save cookies to the terminal by default. These settings can be changed in such a way that the automatic administration of Cookies is blocked by the web browser or the user is informed whenever Cookies are sent to his or her terminal. Detailed information about the possibilities and ways of managing cookies can be found in the application settings area (the web browser). Restricting the use of Cookies may affect certain features of the web page.

8. Why are Internet Cookies Important?
Cookies are the central focus of the efficient Internet, helping to generate a friendly browsing experience and tailored to the preferences and interests of each user. Denying or disabling cookies can make some sites unusable.
Denying or disabling cookies does not mean you will not get online advertising - just because it will no longer be able to keep track of your preferences and interests highlighted by your browsing behavior.
Examples of important uses of cookies (not requiring authentication of a user through an account):

 • Content and services tailored to user preferences - product categories and services.

 • Offers tailored to users' interests - retaining passwords.

 • Retain child protection filters for content on the Internet (family mode options, safe search functions).

 • Limit ad serving frequency - limit the number of impressions of an ad for a particular user on a site.

 • Providing more relevant advertising to the user.

 • Measurement, optimization and 'analytics' features - such as confirming a certain level of traffic on a website, what type of content is viewed and how a user reaches a website (eg through search engines, directly from other websites Etc.). Websites run these analyzes of their use to improve sites for the benefit of users.

9. Security and privacy issues
Cookies are NOT Viruses! They use plain text formats. They are not made up of pieces of code so they can not be executed or can auto-run. Consequently, they can not duplicate or replicate on other networks to run or replicate again. Because they can not perform these functions, they can not be considered viruses.
Cookies can still be used for negative purposes. Because it stores information about user preferences and browsing history, both on a particular site and on several other sites, cookies can be used as a form of Spyware. Many anti-spyware products are aware of this and consistently mark cookies to be deleted in anti-virus / anti-spyware removal / scanning procedures.
In general, browsers have built in privacy settings that provide different levels of cookie acceptance, shelf life, and automatic deletion after the user has visited a particular site.
Other security issues related to cookies:
Because identity protection is very valuable and is the right of every internet user, it is advisable to know what problems can create cookies. In order to transmit constant information in both ways between the browser and the website, if an attacker or unauthorized person intervenes in the data transmission path, the information contained in the cookie can be intercepted.
Although very rarely, this can happen if the browser connects to the server using an unencrypted network (eg an unsecured WiFi network).
Other cookie-based attacks involve bad cookie settings on servers. If a website does not require the browser to use only encrypted channels, attackers can use this vulnerability to prevent browsers from sending information via unsecured channels. Attackers then use information for unauthorized access to certain sites. It is very important to be careful in choosing the most appropriate method of protecting personal information.

Tips for a safe and responsible cookie-based navigation.
Due to their flexibility and the fact that most of the most visited sites and the biggest ones use cookies, they are almost inevitable. Disabling cookies will not allow the user to access the most popular and used sites including Youtube, Gmail, Yahoo and others.
Here are a few tips that can help you navigate worry-free with cookies:

 • Customize your cookie browser settings to reflect a comfortable level of cookie security for you.

 • If you do not mind cookies and you are the only person using your computer, you can set expiration dates to store your browsing history and personal data.

 • If you share access to your computer, you can consider the browser setting to delete individual browsing data each time you close your browser. This is a way to access sites that place cookies and delete any business information when you close the browsing session.

 • Install and constantly update your antispyware applications.

 • Many of the applications for detection and prevention of spyware include the detection of attacks on sites. This prevents the browser from accessing websites that could exploit browser vulnerabilities or download dangerous software.

 • Make sure your browser is always up-to-date.

Many of the cookies attacks are exploited by exploiting the weaknesses of the old versions of browsers.
Cookies are everywhere and can not be avoided if you want to enjoy access to the best and largest websites on the Internet - local or international. With a clear understanding of how they work and the benefits they bring, you can take the necessary security measures so you can browse with confidence on the internet.
Disabling and refusing to receive cookies can make some sites unfeasible or difficult to visit and use. Also, refusing to accept cookies does not mean you will not receive / see online advertising anymore.
It is possible to set up the browser so that these cookies are no longer supported or you can set the browser to accept cookies from a particular site. But, for example, if you are not registered using cookies, you will not be able to leave comments.

All modern browsers offer the ability to change cookie settings. These settings are usually found in your browser's "options" or "preferences" menu.
To understand these settings, the following links may be useful, otherwise you can use the browser's "help" option for more details.
Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari
For third-party cookie settings, you can also visit the site:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

10. Useful links
If you want to know more about cookies and what they are used for, we recommend the following links:
Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

bottom of page