top of page

Politica de confidentialitate

În calitate propietar si administrator al site-ului www.the-network.ro („THE NETWORK”) , EMC South Central Europe SRL („COMPANIA”) respectă caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care acceseaza. Serviciile THE NETWORK, acționând principiilor de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”). 

 

COMPANIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile menționate în prezenta Politică de Confidențialitate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor site-ului THE NETWORK. Datele colectate și procesate se vor limita strict la ceea ce este necesar,în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Prezenta Politică de Confidențialitate se adresează tuturor Utilizatorilor. Prin utilizarea Serviciilor Companiei oferite prin site-ul THE NETWORK puneți la dispoziția COMPANIEI informațiile dvs. personale. Prezenta Politică de Confidențialitate reprezintă angajamentul COMPANIEI privind confidențialitatea asupra datelor încredințate și include descrierea informațiilor pe care COMPANIA le colectează, modalitatea de utilizare și distribuire, dacă este cazul, a acestora, inclusiv drepturile și opțiunile Utilizatorilor privind aceste informații. 

 

De aceea, vă solicităm să citiți cu atenție prezentul document pentru a lua cunoștință de politica și practicile COMPANIEI privind confidențialitatea datelor. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugam să nu le furnizati.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului THE NETWORK înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de Confidențialitate. Orice informație furnizată de Utilizatori va fi considerată si va reprezenta consimțamântul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de COMPANIE in conformitate cu scopurile menționate mai jos.

 

Termenii utilizați în prezenta Politică de Confidențialitate au ințelesul atribuit in Termeni și Condiții sau sunt definiți în prezentul document, după caz. 

 

 1. CATEGORII DE DATE PERSONALE  CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI POLITICI 

 

COMPANIA primește de la Utilizatori următoarele date: 

 

 1. nume și prenume/denumire, telefon, email, precum și orice alte date pe care utilizatorul  le furnizează în mod direct prin site-ul THE NETWORK sau prin utilizarea Serviciilor Companiei (e.g. cum ar fi Conținutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în prezenta Politica de Confidențialitate).

 2. informații din alte surse, care pot include:

a)     utilizatorii care oferă feedback, cum ar fi evaluări sau complimente

b)     sursele disponibile publicului

c)     furnizorii de servicii de marketing,

COMPANIA are posibilitatea să combine informațiile colectate din sursele de mai sus cu alte informații pe care le deține. 

2. SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR

 

COMPANIA colectează și utilizează informații pentru a permite funcționarea site-ului THE NETWORK în scopurile pentru care acesta a fost creat:

 

 1. datele privind numele, prenumele, denumirea, email, pot fi colectate și prelucrate în scop de marketing, reclamă, publicitate, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e.g. e-mail, telefon) și prin alte platforme de comunicare digitală, de informații privind produsele și serviciile Companiei  și/sau ale terților parteneri contractuali ai COMPANIEI.

 

 De asemenea, datele sunt colectate pentru:  

 1. a îmbunătăți siguranța și securitatea Utilizatorilor și ale Serviciilor;

 1. asistența oferită Utilizatorilor;

 2. cercetare și dezvoltare;

 3. a permite comunicările către sau între Utilizatori;

 4. a furniza promoții sau concursuri. 

COMPANIA poate utiliza datele în legătură cu proceduri legale, respectiv pentru a investiga sau a soluționa dispute sau litigii legate de utilizarea Serviciilor Companiei. 

3.         PERSOANELE CARE POT AVEA ACCES LA DATELE PERSONALE 

  

3.1       Datele personale colectate sunt, în principal, prelucrate de COMPANIE, prin angajații săi autorizați să prelucreze date personale. 

  

3.2       Datele personale pot fi, de asemena, divulgate următoarelor categorii de persoane: 

 1. împuterniciții COMPANIEI care pot prelucra datele personale în numele și pe seama COMPANIEI pentru oricare dintre scopurile menționate; 

 2. autorități publice, că răspuns la o solicitare de informații făcută cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru aducerea la îndeplinire de către COMPANIE   a unei obligații legale ce îi revine; 

 3. terțe părți, în legătură cu sau pe durată negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor COMPANIEI, consolidarea sau restructurarea, finanțarea sau achiziționarea COMPANIEI sau a unei porțiuni din această de către alte entități; 

 4. terțe părți cu care COMPANIA intră în raporturi contractuale; 

 5. Publicul larg, doar în cazul Conținutului Furnizat de Utilizatori.

 

 1. COMPANIA nu va dezvălui nici unei terțe părți datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de buna credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății COMPANIEI.

 

 1. COMPANIA nu închiriază și nu vinde nimănui datele dvs. personale.

 

 1. Site-ul THE NETWORK poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale COMPANIEI. Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, COMPANIA neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

 1. Site-ul THE NETWORK poate folosi, la un moment dat, identificatori de tip Cookie. În acest sens veți putea consulta Politica noastră de Cookies, care va fi disponibilă pe site-ul THE NETWORK, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este prevăzut in paragraful 4.2, punctul 11.

 

 

 

4.         DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

 

4.1       Utilizatorul nu este obligat să furnizeze date personale, însă refuzul de a le furniza va determina imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu COMPANIA, respectiv Utilizatorii nu vor putea beneficia de toate sau de o parte dintre Servicile oferite de COMPANIE. 

 

4.2       În conformitate cu dispozițiile 

GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care le furnizați:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare.  Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.

 2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”).În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să avem obligația legală de a păstra datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 4. Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de GDPR, și anume:

  • exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor;

  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

  • operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

  • persoana vizată (dumneavoastră) a ridicat obiecții față de procesare bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate (dumneavoastră).

 5. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

 6. Dreptul de opoziție. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de COMPANIE.

 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct.Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.

 10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț.Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 11. Dreptul de a dezactiva Cookies- aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser-ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului.  Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri/aplicații, puteți face acest lucru prin setările browser-ului.

4.3       Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va puteți adresă cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact: EMC South Central Europe SRL  în atenția d-lui Eusediu Margasoiu la adresa: contact@the-network.ro

   

4.4 COMPANIA nu răspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieți prin e-mail, va rugăm să ne indicați numele și prenumele dvs. pentru a va identifica și a răspunde în mod adecvat solicitării dvs. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm și o dovadă a identității dumneavoastră.

 

4.5       COMPANIA păstrează informațiile atât timp cât sunteți înregistrat ca Utilizator. Puteți solicita să ștergem anumite informații. În anumite cazuri, COMPANIA poate păstra anumite informații după ce nu mai sunteți înregistrat ca Utilizator, dar doar în cazurile prevăzute de lege sau dacă există probleme nerezolvate legate de contul dumneavoastră de Utilizator  sau dacă este necesar din motive de securitate.

 

5.         SECURITATEA DATELOR COLECTATE 


5.1       COMPANIA utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate conform prevederilor legale în vigoare.  

  

5.2       Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate. 

  

5.3       Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu pentru a le aplica sistemelor noastre de securitate. 

  

6.         ACTUALIZĂRI 

 

6.1       Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi acualizată periodic. În cazul în care vor exista modificări substanțiale vă vom înștiința cu privire la modificări prin intermediul site-ului THE NETWORK sau prin alte mijloace (e.g. prin e-mail). Dacă și în măsura în care legislația permite, se va considera că sunteți de acord cu actualizările respective prin simpla utilizare a serviciilor după ce a avut loc notificarea. 

 

6.2       Solicităm să citiți periodic prezenta politică pentru a fi la curent cu informațiile actuale ale  politicii privind confidențialitatea. Versiunile precedente ale politicilor noastre de confidențialitate vor fi disponibile, de asemenea, pentru a fi vizualizate.

Privacy Policy

As the owner and administrator of www.the-network.ro ("THE NETWORK"), EMC South Central Europe Ltd. ("COMPANIA") respects the privacy and security of the processing of personal data of every person accessing the THE Services NETWORK, acting on the principles of personal data protection (hereinafter referred to as the "Principles") laid down in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data personal data and the free movement of such data ("GDPR").
 
COMPANY has the obligation to administer safely and only for the purposes mentioned in this Privacy Policy the personal data of Users of THE NETWORK. Collected and processed data will be strictly limited to what is required in relation to the purposes for which they are processed.
This Privacy Policy addresses all Users. By using the Company Services offered through THE NETWORK, you provide the COMPANY with your personal information. This Privacy Policy represents the COMPANY's commitment to confidentiality of the data entrusted to it and includes the description of the information the COMPANY collects, the manner of use and distribution, where applicable, including the rights and options of Users regarding such information.
 
Therefore, we ask you to read this document carefully to get acquainted with the privacy policy of the COMPANY. If you do not want your data to be collected, please do not provide them.
 
By providing any personal data through THE NETWORK website, you understand and agree that your data will be processed in accordance with the provisions of this Privacy Policy. Any information provided by Users will be considered and will represent your express consent that your personal data will be used by COMPANY for the purposes listed below.
 
Terms used in this Privacy Policy have the meaning assigned in the Terms and Conditions or are defined in this document as appropriate.
 
1. CATEGORIES OF PERSONAL DATA SUBJECT TO THE PRESENT POLICY
 
COMPANY receives from Users the following data:
 
1. name and forename / name, telephone, email, and any other data that the user provides directly through THE NETWORK site or by using the Company Services (e.g., such as User-Provided Content as defined in this Privacy Policy).
2. information from other sources, which may include:
a) Feedback users, such as ratings or compliments
b) sources available to the public
c) marketing service providers,
COMPANY has the ability to combine the information gathered from the above sources with other information it holds.
 
1. THE PURPOSES OF DATA COLLECTION
 
COMPANY collects and uses information to enable the NET NETWORK to function for the purposes for which it was created:
 
1. the name, surname, name, and e-mail data can be collected and processed for marketing, advertising, advertising, or for transmission purposes, by means of remote means of communication (eg e-mail, telephone) and other platforms digital communication, information on the products and services of the Company and / or third party partners of the COMPANY.
 
 Data is also collected for:
1. Improve the safety and security of Users and Services;
1. Assistance to Users;
2. research and development;
3. allow communications to or between Users;
4. Provide promotions or contests.
COMPANY may use the data in connection with legal proceedings, respectively to investigate or settle disputes or disputes relating to the use of the Company Services.
3. PERSONS WHO MAY HAVE ACCESS TO PERSONAL DATA
  
3.1 Collected personal data are mainly processed by COMPANY through its employees authorized to process personal data.
  3.2 Personal data may also be disclosed to the following categories of persons:
1. Employers of the COMPANY who may process personal data in the name and on behalf of the COMPANY for any of the purposes mentioned;
2. public authorities, in response to a request for information made in compliance with the legal provisions or, in any case, for the COMPANY to fulfill a legal obligation to which it is subject;
3. Third parties, in connection with or during the duration of negotiations relating to a merger, a sale of the COMPANY's assets, the consolidation or restructuring, financing or acquisition of the COMPANY or part of it by other entities;
4. third parties with which the COMPANY is contracting;
5. Wide audience, only for Content Provided by Users.
 
1. COMPANY will not disclose to your third party your data (personal information or optional information) without your consent, unless we are convinced, in good faith, that the law so requires or that is necessary to protect the rights or property of the COMPANY.
 
1. COMPANY does not rent or sell to your personal data.
 
1. THE NETWORK Site may at any time contain access links to other sites whose data processing policies may be different from those of the COMPANY. Please consider and consult the personal data protection policies of other sites, COMPANY not accepting responsibility for the information sent or collected by these third parties.
 
1. THE NETWORK site may at some point use cookie identifiers. You will then be able to review our Cookies Policy, which will be available on THE NETWORK website, and you may exercise the right to disable Cookies as set forth in paragraph 4.2, paragraph 11.
 
 
 
4. THE RIGHTS OF THE PERSON CONCERNED
 
4.1 The User is not obliged to provide personal data but the refusal to provide them will cause the contractual relations with COMPANY to be unfounded, respectively the Users will not be able to benefit from all or part of the SERVICES offered by COMPANY.
 
4.2 In accordance with the provisions
GDPR, you have a number of rights with respect to the personal data you provide:
1. Right of access to processing data. You have the right to access our personal data.
2. Right to data rectification. You may request that your data be rectified if it is inaccurate or obsolete and / or filled in if it is incomplete. If you have an account, it can be easier to correct your own data through the "My Account" feature.
3. Right to delete data ("the right to be forgotten"). In some cases, you may obtain the deletion or destruction of your data. This is not an absolute right, because sometimes we may have a legal obligation to keep your data for legal or legal reasons.
4. Right to Restrict Processing. You may request that you restrict the processing of your data. This means that your data processing is limited so we can keep the data, but not use or process it. This right applies in the specific circumstances provided by GDPR, namely:
the accuracy of the data is contested by the data subject (s) for a period that allows the operator to verify the accuracy of the data;
processing is illegal and the data subject (s) opposes the deletion of the data and requests the restriction of their use;
an operator no longer needs data for processing, but they are requested by the data subject (s) for the establishment, exercise or defense of legal claims;
a person (s) objected to processing based on legitimate reasons on the part of the operator to verify that the legitimate reasons of the operator exceed those of the data subject (s).
5. The right to data portability. You may move, copy or transfer the data you are interested in from our database to another. This applies only to the data you have provided when processing is based on your consent or contract and is implemented by automatic means.

6. The right of opposition. You may at any time oppose the processing of your data when such processing is based on a legitimate interest.
7. The right to withdraw consent at any time. You can withdraw your consent to the processing of your data when such processing is based on consent. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing on the basis of consent prior to its withdrawal.
8. The right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. You have the right to complain to the data protection authority in your country of residence or domicile to challenge the data protection practices offered by COMPANY.
9. Right to oppose processing of your data for direct marketing purposes. You may unsubscribe or opt-out of our direct marketing communication at any time.
10. The right to oppose your processing of data by us when conducting actions in the public interest or in our legitimate interests or by a third party. You may oppose at any time the processing of your data when such processing is based on an interest legitimate.
11. Right to Disable Cookies - You have the right to disable cookies. Settings in Internet browsers are usually programmed by default to accept cookies, but you can easily adjust them by changing your browser settings. Many cookies are used to increase the usability or functionality of web sites / applications; therefore, disabling cookies may prevent you from using certain parts of the site. If you want to restrict or block all site cookies (which may prevent you from using certain parts of the site) or any other sites / applications, you can do so through your browser settings.
12.
4.3 In order to exercise the above mentioned rights, you may address, with a written, dated and signed request, the following contact details: EMC South Central Europe SRL to the attention of Mr. Eusediu Margasoiu at: contact@the-network.ro
   
4.4 COMPANY does not respond to anonymous requests. Therefore, if you write to us by e-mail, please give us your name and surname to identify and respond to your request. In such a situation it is very possible to ask for a proof of your identity.
 
4.5 COMPANY keeps the information as long as you are registered as a User. You may request that we delete certain information. In certain cases, COMPANY may retain certain information after you are no longer registered as a User but only in the cases provided by law or if there are unresolved issues related to your User account or if it is required for security reasons.

5.     

5. SECURITY OF COLLECTED DATA

5.1 COMPANY uses advanced security methods and technologies, along with strict employee policies and work procedures, including regular audit to protect personal data collected in accordance with applicable law.
  
5.2 The server equipment hosting the website through which we collect personal data is protected by both physical access and remote access (limited), being installed in a data center and periodically submitted to a security audit.
  
5.3 We make every reasonable, commercially justifiable effort to protect the collected personal data, analyze the new technologies in the field to apply them to our security systems.
  
6. UPDATES
 
6.1 This Privacy Policy may be updated on a regular basis. If there will be substantial changes, we will notify you of changes through THE NETWORK website or by other means (e.g., by email). If and to the extent permitted by law, you will be deemed to agree to those updates by simply using the services after the notification has taken place.
 
6.2 We ask you to periodically read this policy to be aware of current privacy policy information. Previous versions of our privacy policies will also be available for viewing.

bottom of page