top of page

1. Strategie Organizațională.

  • Diagnoza Cultură și Design Organizațional

  • Dezvoltare Misiune, Viziune, Valori

  • Sistem de Management al Performanței

  • Schimbarea mentalității

2. Centru Evaluare Competențe.

3. Leadership și Inteligență Emoțională si Spirituala

4. Dezvoltare Capabilități Interne

  • Setare departament resurse Umane

  • Dezvoltare procese și Proceduri

  • Training People Management

  • Training Leadership

Please reload

bottom of page